OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH I ZGODA

Tabeli
1. Obiektywny i odpowiedzialny organ
2. Podstawowe informacje na temat przetwarzania danych
3. Przetwarzanie danych osobowych
4. Gromadzenie danych dostępowych
5. Pomiar plików cookie i zasięgu
6. Google Analytics
7. Usługi Google w zakresie re/marketingu
8. Wtyczki społecznościowe Facebooka
9. Remarketing na Facebooku
10. Biuletyn
11. Integracja usług i treści stron trzecich
12. Prawa użytkownika i usunięcie
13. Zmiany w Polityce Prywatności

1. Obiektywny i odpowiedzialny organ

Niniejsza Deklaracja o ochronie danych precyzuje charakter, zakres i cel przetwarzania (np. gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie, a także uzyskiwanie zgód) danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz stron internetowych, funkcji i treści z nią związanych (zwanych dalej „Ofertą Online” lub „Stroną internetową”). Polityka prywatności ma zastosowanie niezależnie od domen, systemów, platform i urządzeń używanych (np. na komputerach stacjonarnych lub urządzeniach mobilnych), na których realizowana jest oferta online.

Dostawcą oferty online i podmiotem odpowiedzialnym za ochronę danych jest Für-Immer-Schön Beauty Clinic, właściciel: Dr. Pehböck Daniel i dr Julia Cordin, Dorfstrasse 10, 7563 Samnaun (zwana dalej „dostawcą”, „my” lub „nas”). W przypadku możliwości kontaktu odsyłamy do naszego odcisku

Termin „użytkownik” obejmuje wszystkich klientów i odwiedzających naszą ofertę online. Użyte terminy, takie jak „użytkownicy”, są neutralne pod względem płci.

2. Podstawowe informacje na temat przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych zgodnie z wymogami gospodarki danych i unikania danych. Oznacza to, że dane użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w obecności zgody, w szczególności jeśli dane są niezbędne do świadczenia naszych usług umownych, jak również usług online, lub są wymagane przez prawo lub w obecności zgody.

Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie z najnowocześniejszymi przepisami, aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa o ochronie danych, a tym samym chronić przetwarzane przez nas dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

W zakresie, w jakim treści, narzędzia lub inne środki są wykorzystywane przez innych dostawców (zwanych dalej łącznie „dostawcami zewnętrznymi”) w zakresie niniejszego oświadczenia o ochronie danych, których siedziba znajduje się za granicą, należy przyjąć, że ma miejsce przekazywanie danych do państw będących rezydentami dostawców będących osobami trzecimi. Przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się na podstawie upoważnienia prawnego, zgody użytkowników lub specjalnych klauzul umownych, które zapewniają prawnie wymagane bezpieczeństwo danych.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Oprócz wykorzystania wyraźnie określonego w niniejszej Polityce prywatności, dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach na podstawie zgody prawnej lub zgody użytkowników:
– świadczenie, wykonywanie, konserwacja, optymalizacja i bezpieczeństwo naszych usług, usług i usług użytkownika;
– Zapewnienie skutecznej obsługi klienta i wsparcia technicznego.

Przekazujemy dane użytkowników stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów rozliczeniowych (np. do dostawcy usług płatniczych) lub do innych celów, jeśli są one niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkowników (np. adres komunikacji z dostawcami).

Kontaktując się z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila), dane użytkownika są przechowywane w celu przetworzenia żądania oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań.
Dane osobowe zostaną usunięte, jeśli spełnią swój cel i nie będą obowiązywały zatrzymywania.

4. Gromadzenie danych dostępowych

Gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. logi serwera). Dane dostępu obejmują nazwę pobranej strony internetowej, plik, datę i godzinę pobierania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzona strona), adres IP i dostawcę wnioskującego.

Używamy danych dziennika bez przypisania do osoby użytkownika lub innego profilowania zgodnie z przepisami prawa tylko do celów statystycznych w celu działania, bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty online. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzenia danych dziennika w przypadku uzasadnionego podejrzenia nielegalnego użycia na podstawie konkretnych wskazań.

5. Pomiar plików cookie i zasięgu

Pliki cookie to informacje przesyłane z naszego serwera internetowego lub serwerów internetowych innych firm do przeglądarek internetowych użytkowników i tam przechowywane w celu późniejszego pobrania.

Przeglądanie tej oferty online jest również możliwe bez plików cookie. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, proszony jest o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych swojej przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

Zmiana zasad cooky i ustawień przeglądarki: https://fuerimmerschoen.ch/cookie-policy/

Istnieje możliwość zarządzania wieloma plikami cookie reklam online od firm za pośrednictwem strony amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices lub http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ witryny UE.

6. Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu do oceny wykorzystania naszej oferty online przez użytkowników, do sporządzania raportów na temat działań w ramach tej oferty online oraz do świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i korzystaniem z Internetu. Na podstawie przetworzonych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

Korzystamy z Google Analytics tylko z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest obcinany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam obcięty.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi google. Użytkownicy mogą uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez google z oferty online oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google do celów reklamowych, ustawień i zastrzeżeń, odwiedź witryny Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Wykorzystanie danych przez Google podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystanie danych do celów reklamowych”), http://www.google.de/settings/ads(„Zarządzanie informacjami używanymi przez Google do http://www.google.com/ads/preferences („Określ, jakie reklamy Google wyświetla).

7. Usługi Google w zakresie re/marketingu

Korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych (skrót od „Google Marketing Services”) firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Usługi marketingowe Google umożliwiają nam wyświetlanie reklam dla i na naszej stronie internetowej w bardziej ukierunkowany sposób, aby prezentować użytkownikom tylko reklamy, które mogą spełniać ich zainteresowania. Jeśli na przykład użytkownicy wyświetlają reklamy produktów, które są zainteresowani w innych witrynach, jest to nazywane „remarketingiem”. W tym celu, gdy google wywołuje nasze i inne strony internetowe, na których działają usługi marketingowe Google, kod Google jest wykonywany bezpośrednio przez Google, a tak zwane (re)tagi marketingowe (niewidzialna grafika lub kod, zwana również „sygnalizatorami www”) są zintegrowane ze stroną internetową. Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika przechowywany jest pojedynczy plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie można również stosować porównywalne technologie). Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. Ten plik rejestruje, które strony internetowe użytkownik odwiedził, które treści jest zainteresowany i które oferty kliknął, a także informacje techniczne na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłania stron internetowych, czas wizyty, a także dalsze informacje na temat korzystania z oferty online. Adres IP użytkowników jest również rejestrowany, dzięki czemu informujemy Google Analytics, że adres IP jest obcinany w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP nie zostanie połączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Informacje te mogą być również powiązane z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik odwiedza inne witryny internetowe, reklamy dostosowane do niego mogą być wyświetlane zgodnie z jego zainteresowaniami.

Dane użytkowników są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Oznacza to, że Google, na przykład, nie przechowuje i nie przetwarza nazwy użytkownika lub adresu e-mail, ale przetwarza odpowiednie pliki cookie związane z danymi w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Oznacza to, że z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnej zidentyfikowanej osoby, ale dla właściciela pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest właścicielem pliku cookie. Nie ma to zastosowania, jeśli użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zebrane przez „DoubleClick” o użytkownikach są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Wśród usług marketingowych Google, z których korzystamy, jest internetowy program reklamowy „Google AdWords”. W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzyma inny „plik cookie konwersji”. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem witryn klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie będziesz jednak otrzymywać żadnych informacji, które mogą być używane do identyfikacji użytkowników.

Dołączamy reklamy innych firm oparte na usłudze marketingowej Google „DoubleClick”. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają Google i jego witrynom partnerskim wyświetlanie reklam na podstawie wizyt użytkowników na tej stronie lub innych stronach internetowych.

Dodajemy również reklamy innych firm oparte na usłudze marketingowej Google „AdSense”. AdSense wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają Google i jego witrynom partnerskim wyświetlanie reklam na podstawie wizyt użytkowników na tej stronie lub innych stronach internetowych.

Inną usługą marketingową Google, z której korzystamy, jest „Google Tag Manager”, który umożliwia zintegrowanie innych usług analitycznych i marketingowych Google z naszą stroną internetową (np.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google w celach marketingowych można znaleźć na stronie przeglądu: https://www.google.com/policies/technologies/ads, polityka prywatności Google jest dostępna w https://www.google.com/policies/privacy.

Jeśli chcesz sprzeciwić się kolekcji przez Usługi Marketingowe Google, możesz skorzystać z ustawień i opcji rezygnacji oferowanych przez Google: http://www.google.com/ads/preferences.

8. Wtyczki społecznościowe Facebooka

Nasza oferta online wykorzystuje wtyczki społecznościowe („wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com, która jest obsługiwana przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki są rozpoznawalne przez jedno z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, terminy „Lubię to”, „Lubię to” lub znak „kciuk w górę”) lub oznaczone jako „Wtyczka społecznościowa Facebooka”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do urządzenia użytkownika i integrowana przez użytkownika z ofertą online. Profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie przetworzonych danych. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą tej wtyczki i dlatego informuje użytkowników zgodnie z naszym stanem wiedzy.

Integrując wtyczki, Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany do Facebooka, Facebook może przypisać wizytę do swojego konta na Facebooku. Gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk Lubię to lub komentując, odpowiednie informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook dowie się i zapisze jego adres IP. Według Facebooka w Niemczech przechowywany jest tylko anonimowy adres IP.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także prawa i opcje ustawień dla ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z danymi swoich członków przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed skorzystaniem z naszej oferty online i usunąć swoje pliki cookie. Dalsze ustawienia i sprzeczności w wykorzystywaniu danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, czyli są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

9. Remarketing na Facebooku

W ramach naszej oferty online, facebook ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, obsługiwane przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli mieszkasz w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia( „Facebook”) są używane. Za pomocą piksela Facebooka, Facebook jest możliwe, aby określić odwiedzających naszą ofertę jako grupę docelową do wyświetlania reklam, tak zwanych „reklam na Facebooku”. W związku z tym używamy piksela Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku, które umieściliśmy tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy również wykazali zainteresowanie naszą stroną internetową. Oznacza to, że za pomocą piksela Facebooka chcemy zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku spełniają potencjalne zainteresowanie użytkowników i nie mają efektu nękania. Za pomocą piksela Facebooka możemy również zrozumieć skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, aby zobaczyć, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę po kliknięciu reklamy na Facebooku.

Piksel Facebooka jest bezpośrednio zintegrowany przez Facebooka, gdy uzyskujemy dostęp do naszych stron internetowych i możemy przechowywać na twoim urządzeniu tak zwany plik cookie, czyli mały plik. Jeśli zalogujesz się na Facebooku lub odwiedzisz Facebooka w stanie zalogowania, wizyta w naszej ofercie zostanie odnotowana w Twoim profilu. Zebrane dane o Tobie są dla nas anonimowe, więc nie przekazujemy nam żadnych wniosków dotyczących tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika. Przetwarzanie danych przez Facebooka odbywa się w ramach polityki facebooka w zakresie przetwarzania danych. W związku z tym dowiesz się więcej o tym, jak działa piksel remarketingowy i, bardziej ogólnie, jak reklamy na Facebooku są wykorzystywane w zasadach facebooka dotyczących korzystania z danych: https://www.facebook.com/policy.php.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu piksela Facebooka i wykorzystywaniu twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby to zrobić, możesz przejść do strony utworzonej przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklam opartych na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub wyjaśnić sprzeciw za pośrednictwem strony amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, czyli są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

10. Biuletyn

Za pomocą poniższych instrukcji wyjaśniamy zawartość naszego newslettera, a także procedurę rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej, a także prawa do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, zgadzasz się na odbiór i opisane procedury.

Treść newslettera: Wysyłamy biuletyny, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne z informacjami reklamowymi (zwanymi dalej „Newsletterem”) wyłącznie za zgodą odbiorców lub za zgodą prawną. Jeśli treść newslettera jest szczegółowo opisana w kontekście rejestracji, są one decydujące dla zgody użytkowników. Ponadto nasze biuletyny zawierają następujące informacje: nasze produkty, oferty, promocje i naszą firmę.

Podwójna rezygnacja i zalogowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tak zwanej procedurze podwójnej zgody. Tj. Po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zalogować się za pomocą zagranicznych adresów e-mail. Zapisy do newslettera są rejestrowane w celu udowodnienia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu logowania i potwierdzenia, a także adresu IP. Zmiany w danych przechowywanych przez dostawcę usług wysyłkowych również będą rejestrowane.

Dostawca usług wysyłkowych: Biuletyny są wysyłane za pośrednictwem „Mailchimp” (zwanego dalej „Dostawcą usług wysyłkowych”). Przepisy o ochronie danych dostawcy usług żeglugowych można obejrzeć tutaj: https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr.

Adresy e-mail naszych odbiorców newslettera, a także ich inne dane opisane w kontekście tych powiadomień są przechowywane na serwerach dostawcy usług wysyłkowych. Dostawca usług wysyłkowych wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny biuletynów w naszym imieniu. Ponadto, zgodnie z własnymi informacjami, dostawca usług żeglugowych może wykorzystywać te dane do optymalizacji lub ulepszania własnych usług, np. Dostawca usług wysyłkowych nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców newslettera do samodzielnego ich zapisywania lub przekazywania osobom trzecim.

Szczegóły rejestracji: Aby zarejestrować się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail.

Badanie statystyczne i analiza – Biuletyny zawierają tak zwany „web-beacon”, czyli plik o rozmiarze piksela, który jest pobierany z serwera dostawcy usług wysyłkowych po otwarciu biuletynu. W ramach tego wyszukiwania zbierane są najpierw informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas ich pobierania. Informacje te są wykorzystywane do poprawy wymagań technicznych Usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i ich zachowania w czytaniu na podstawie miejsc głosowania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasów dostępu. Ankiety statystyczne obejmują również określenie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców biuletynu. Jednakże nie jest ani naszym zamiarem, ani zamiarem dostawcy usług żeglugowych, obserwowanie poszczególnych użytkowników. Oceny służą nam znacznie bardziej do rozpoznawania nawyków czytania naszych użytkowników i dostosowania naszych treści do nich lub wysyłania różnych treści zgodnie z interesami naszych użytkowników.

Anulowanie/cofnięcie – Możesz anulować otrzymanie naszego newslettera w dowolnym momencie, tj. cofnięte zgody. Jednocześnie twoje zgody na jego wysyłkę przez dostawcę usług żeglugowych i analizy statystyczne wygasają w tym samym czasie. Oddzielne cofnięcie przesyłki przez dostawcę usług wysyłkowych lub ocena statystyczna niestety nie jest możliwa. Link do anulowania newslettera można znaleźć na końcu każdego biuletynu.

11. Integracja usług i treści stron trzecich

Może się zdarzyć, że treści lub usługi od dostawców zewnętrznych, takie jak mapy miast lub czcionki z innych stron internetowych, są zintegrowane z naszą ofertą online. Integracja treści stron trzecich zawsze zakłada, że zewnętrzni dostawcy postrzegają adres IP użytkowników, ponieważ nie mogli wysłać treści do przeglądarki użytkownika bez adresu IP. Adres IP jest zatem wymagany do prezentacji tej zawartości. Ponadto dostawcy treści stron trzecich mogą ustawiać własne pliki cookie i przetwarzać dane użytkowników do własnych celów. Profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie przetworzonych danych. Będziemy wykorzystywać te treści w sposób jak najbardziej ekonomiczny i ekonomiczny, a także wybieramy wiarygodnych dostawców zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa danych.

Poniższa prezentacja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich treści, wraz z linkami do ich deklaracji o ochronie danych, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych, a w niektórych przypadkach ewentualne zastrzeżenia (tzw. rezygnacja):

– Google, Inc., https://www.google.com/fonts https://www.google.com/fonts czcionki zewnętrzne („Czcionki Google”). Integracja czcionek Google odbywa się za pomocą połączenia z serwerem do Google (zwykle w USA). Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Mapy usługi Google Maps świadczone przez zewnętrznego dostawcę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Filmy z platformy „YouTube” zewnętrznego dostawcy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

12. Prawa użytkownika i usunięcie danych

Użytkownicy mają prawo, na żądanie, do bezpłatnego otrzymywania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych.

Jako osoba zainteresowana masz następujące prawa:
• zgodnie z art.
• zgodnie z artykułem 16 RODO, prawo do żądania natychmiastowej korekty niedokładnych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych osobowych;
• zgodnie z art. 17 RODO, prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze
– korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
– wywiązanie się z obowiązku prawnego;
– ze względu na interes publiczny,
– dochodzenia roszczeń, dochodzenia lub obrony roszczeń
jest to konieczne;
• zgodnie z art.
– dokładność danych jest kwestionowana przez Ciebie;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz jego usunięcia;
– nie potrzebujemy już danych, ale potrzebne są do dochodzenia roszczeń, dochodzenia lub obrony
– sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z art.
• zgodnie z art.
• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub naszej siedziby.
Zastosować

Przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do ich celu, a usunięcie nie jest wykluczone przez prawne obowiązki przechowywania.

13. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w celu dostosowania jej do zmian w sytuacjach prawnych, zmian w Serwisie i przetwarzania danych. Dotyczy to jednak tylko deklaracji przetwarzania danych. Jeśli wymagana jest zgoda użytkownika lub jeśli składniki deklaracji o ochronie danych zawierają postanowienia stosunku umownego z użytkownikami, zmiany będą miały miejsce tylko za zgodą użytkowników.
Użytkownicy proszeni są o regularne informowanie się o treści oświadczenia o ochronie danych.

Daniel-Pehboeck

Skontaktuj się z nami!

Dr Julia Cordin & Dr Daniel Pehböck, DESA

Dorfstrasse 10, 7563 Samnaun, Szwajcaria

Osiągalne od pon do niedz., 8.00-20.00
bezpłatna infolinia: +43 800
Adres e-mail: hallo@fuerimmerschoen.ch

Lub do formularza kontaktowego (kliknij tutaj!)